Folklórní kroužek

Mladší skupina – STŘEDA 12:30 – 13:15

Starší skupina – STŘEDA 13:15 – 14:00