Jídelna

Od 25. 5. 2020 bude v provozu i školní jídelna – viz: Provoz školní jídelny od 25.5.2020


DŮLEŽITÉ INFORMACE

OZNÁMENÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ZŠ

Vážení rodiče,

žádám Vás, abyste od 2. 9. 2019 informovali o nepřítomnosti svého dítěte ve školní jídelně den předem
do 13:00 hod.  Jestliže nebude dítě předem odhlášeno, mohou si rodiče vyzvednout první den nemoci oběd ve školní jídelně v 11:00 hod. do přinesených jídlonosičů. Jinak bude stravné účtováno v plné výši.

Na základě vnitřní vyhlášky školy se stravné hradí vždy od 2. do 4. pracovního dne v měsíci.

Děkuji za pochopení.

                                      Jarmila Matyášová, vedoucí školní jídelny
tel.: 518 622 339

 

Stravné ZŠ

oběd (věková skupina strávníků 6 – 10 let) 24.- Kč
oběd (věková skupina strávníků (nad10 – 14 let) 25.- Kč
dietní stravování (věková skupina 1014 let) 31.- Kč

Stravné přípravná třída:

oběd (přípravná třída) 24.- Kč
dietní stravování (přípravná třída) 28.- Kč

pozn.: Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle
přílohy č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku.


OZNÁMENÍ PRO RODIČE DĚTÍ
 

Vážení rodiče, žádám Vás, abyste od 2. 9. 2019 informovali o nepřítomnosti svého dítěte ve školní jídelně den předem do 13:00p. Matyášovou nebo p. Slížkovou.  Jestliže nebude dítě předem odhlášeno, mohou si rodiče vyzvednout první den nemoci oběd ve školní jídelně v 11:00 hod. do přinesených jídlonosičů. Jinak bude stravné účtováno v plné výši.
I při návratu dítěte do MŠ podejte, prosím, informaci ve školní jídelně.

Na základě vnitřní vyhlášky školy se stravné i školné hradí vždy od 2. do 4. pracovního dne v měsíci.

Stravné MŠ:

ranní  svačina 7.- Kč
oběd (pro děti do 6 let) 21.- Kč
odpolední svačina 6 .- Kč

Denní limit v MŠ činí: 34.- Kč

Školné MŠ: 200.- Kč za měsíc

 

DESATERO DĚTSKÉHO JÍDELNÍČKU

Toto desatero nám ukazuje, jak by měl jídelníček pro děti vypadat, co v něm nesmí chybět, co je v dětském stravování nedostačující a nutné napravit.

 1. Dopřát dětem pestrou  a rozmanitou stravu, bohatou na ovoce či zeleninu, celozrnné potraviny,  mléčné výrobky, ryby a drůbež.
 2. Nenechat děti, aby se přejídaly ani hladověly, zajistit, aby jedly 5 – 6 x denně, velikost porcí přizpůsobit jejich růstu, hmotnosti a pohybové aktivitě.
 3. Dodávat dětem kvalitní zdroje bílkovin (drůbeží a rybí maso, luštěniny a cereálie).
 4. Několikrát denně jim nabízet plnotučné výrobky.
 5. Upřednostňovat rostlinné tuky a oleje před živočišnými tuky.
 6. Učit děti střídmosti v požívání sladkostí a slazených nápojů. Sacharidy mají děti více přijímat z cereálií, ovoce a zeleniny.
 7. Nedosolovat již hotové pokrmy, sůl a solené potraviny nabízet dětem jen výjimečně.
 8. Dbát, aby děti dodržovaly správný pitný režim. Měly by vypít 1,5 – 2,5 litru tekutin denně.
 9. Učte děti zdravému způsobu života svým vlastním příladem a zajímejte se o to,
  co jedí mimo domov.
 10. Pravidelně konzultujte zdravotní stav dítěte (hladinu cholesterolu, krevních tuků, krevního tlaku, nadváhu apod.) s jeho praktickým dětským lékařem.