Keramický kroužek

Přípravná třída + 1. ročník – ÚTERÝ 12:30 – 13:15 (každý sudý týden)

2. až 5. ročník – PÁTEK 13:45 – 14:30