Nástěnka ZŠ

PLENÁRNÍ SCHŮZE se uskuteční 18. 9. 2019 v 15:30 v jídelně školy.