Nástěnka ZŠ

 31. 5. 2019 – školní fotografování
29. 5. 2019 – školní výlet – DinoPark Vyškov
14. 6. 2019 – Den dětí
19. 6. 2019 – vystoupení  v ZŠ Sobůlky – Ať žijí duchové
24. 6. 2019 – atletika Vlkoš
1. 7. 2019 – 31. 8. 2019 – přerušení provozu ve školní družině