Nástěnka ZŠ

9. 12. ukázka výcviku policejního psa (p. Zálešák)

13. 12.vánoční dílny (dopoledne)

18. 12.výchovný koncert (Eva Rohleder)

20. 12.vánoční besídky ve třídách

23. 12. 2019 5. 1. 2020Vánoční prázdniny. Nástup do školy: 6. 1. 2020

23. 12. 2019 5. 1. 2020přerušení provozu školní družiny


25. 1. 2020 – Ples školy