Sportovní kroužek

Vždy v liché týdny:

Mladší žáci – PONDĚLÍ 13:15 – 14:00

Starší žáci – PÁTEK 13:15 – 14:00