Nástěnka přípravná třída


15. 6. 2023 – výlet (Železnice 600 Vracov)

16. 6. 2023 – maňáskové divadlo


Přerušení provozu ve školní družině: 1. 7. – 1. 9. 2023


SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY K 1. 9. 2023 naleznete  ZDE


DOKUMENTY K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY:
Žádost o přijetí do ZŠ
Dotazník k zápisu 1. ročník
Zápisní list


K zařazení dítěte do přípravné třídy je třeba doručit ředitelce školy:
– vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy
doporučení pedagogicko-psychologické poradny (PPP)