Nástěnka

Nástěnka MŠ
Nástěnka přípravka
Nástěnka ZŠ


Základní škola Sobůlky zahajuje dobrovolnou účast žáků 1. stupně ve škole
25. 5. 2020 (viz níže). 
Zahájení dobrovolné docházky ZŠ 
Pravidla pro odpolední část v ZŠ
Čestné prohlášení 
Vyjádření zájmu o docházku do školy

Po projednání se zřizovatelem bude ukončeno přerušení provozu Mateřské školy Sobůlky.
Provoz bude opět obnoven v plné míře, ale za zvýšených hygienických opatření
(viz zde: Podmínky a opatření znovuotevření MŠ) od 25. 5. 2020

Čestné prohlášení 


MŠ Sobůlky nabízí volná místa pro přijetí dětí do mateřské školy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Martinková (518 622 339, 776 525 409)

Od 1. 9. 2016 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Škola zajišťuje poradenské středisko prostřednictvím školního poradenského pracoviště:
– výchovný poradce
– metodik prevence sociálně-patologických jevů