Nástěnka

Nástěnka MŠ
Nástěnka přípravka
Nástěnka ZŠ


Aktuality školy:

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŠKOLY (MOBIL): 776 525 409
PEVNÁ LINKA ZŮSTÁVÁ STEJNÁ.

Od 1. 9. 2016 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Škola zajišťuje poradenské středisko prostřednictvím školního poradenského pracoviště:
– výchovný poradce
– metodik prevence sociálně-patologockých jevů


Výhra z „Mléko a my“:

– lednice

– balíčky mléčných produktů

– mléko pro každého žáka

– diplom – viz zde diplom