Nástěnka

Nástěnka MŠ
Nástěnka přípravka
Nástěnka ZŠ


ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SOBŮLKY, OKRES HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

                                                                                                         6.6. 2019

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY  ZÁKLADNÍ ŠKOLY K
1. 9. 2019


PŘIJATI:  REGISTRAČNÍ ČÍSLO:  66

                                                                            67
                                                                            68
                                                                             69
                                                                             70
                                                                             71
                                                                              72
                                                                               73
                                                                               74
                                                                               75

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SOBŮLKY, OKRES HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

14. 5. 2019

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY K 1. 9. 2019

PŘIJATI: Registrační číslo: 56

                                                            57

                                                            58

                                                            59

                                                            60

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SOBŮLKY, OKRES HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

16. 4. 2019

SEZNAM PŘIJATÝCH A NEPŘIJATÝCH DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY K 1. 9. 2019

PŘIJATI: REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 45

                                                                        46

                                                                         47

                                                                          48

                                                                           49

                                                                           50

                                                                           51

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Aktuality školy:

NOVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO DO ŠKOLY (MOBIL): 776 525 409
PEVNÁ LINKA ZŮSTÁVÁ STEJNÁ.

Od 1. 9. 2016 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Škola zajišťuje poradenské středisko prostřednictvím školního poradenského pracoviště:
– výchovný poradce
– metodik prevence sociálně-patologockých jevů


Výhra z „Mléko a my“:

– lednice

– balíčky mléčných produktů

– mléko pro každého žáka

– diplom – viz zde diplom