Nástěnka

Nástěnka MŠ
Nástěnka přípravka
Nástěnka ZŠ


Základní škola a mateřská škola děkuje všem občanům, kteří se zapojili
do Adventního lucerničkování, a to jak aktivně, tak i výzdobou svých domů.

MŠ Sobůlky nabízí volná místa pro přijetí dětí do mateřské školy.
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Martinková (518 622 339, 776 525 409)

 

Od 1. 9. 2016 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Škola zajišťuje poradenské středisko prostřednictvím školního poradenského pracoviště:
– výchovný poradce
– metodik prevence sociálně-patologických jevů