Nástěnka

ZŠ a MŠ Sobůlky vyhlašuje na den 1. 7. 2022 od 8:00 do 12:00
zápis pro cizince s dočasnou ochranou pro školní rok 2022/2023,
a to pro mateřskou školu, přípravnou třídu i základní školu.


Nástěnka MŠ
Nástěnka přípravná třída
Nástěnka ZŠ


Od 1. 9. 2016 na naší škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Škola zajišťuje poradenské středisko prostřednictvím školního poradenského pracoviště:
– výchovný poradce
– metodik prevence sociálně-patologických jevů