SRPŠ

Název: Spolek rodičů a přátel školy Sobůlky

Sídlo: č. p. 280, 697 01 Sobůlky

Identifikační číslo: 036 40 965

předseda: Mgr. Lucie Pluháčková

pokladník: Iveta Valová


Činnost Spolku rodičů a přátel školy je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání.

Spolek rodičů a přátel školy:

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování materiálních podmínek

  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovy a vzdělávání ve škole,
    k činnosti zařízení předškolní a mimoškolní výchovy

  • vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a dětí

  • pořádá akce přispívající ke zlepšení spolupráce rodičů se školou a žáky


    Stanovy SRPŠ