Jídelna

vedoucí školní jídelny: Pavla Hromková
kuchařka: Eva Slížková
nutriční terapeutka: Miroslava Chromá


Jídelníček – 15. 4. – 19. 4. 2024

Jídelníček – 22. 4. – 26. 4. 2024


 Seznam alergenů


Oběd:
Strávníci do 6 let: 24,00 Kč
Strávníci
7 – 10 let: 28,00 Kč
Strávníci
11 – 14 let: 29,00 Kč
Strávníci
do 6 let – dietní stravování: 31,00 Kč
Strávníci
7 – 10 let – dietní stravování: 33,00 Kč
Strávníci
11 – 14 letdietní stravování: 35,00 Kč

Svačina – pouze děti v MŠ:
Ranní svačina – děti do 6 let: 9.- Kč
Odpolední svačina – děti do 6 let:
9.- Kč
Ranní svačinka – děti 7 – 10 let: 10.- Kč
Odpolední svačinka – děti 7 – 10 let: 9.- Kč
Ranní svačina –
dietní stravování: 11.- Kč
Odpolední svačina –
dietní stravování: 11.- Kč

pozn.: Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Školní rok začíná
1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku.


Přihlášky ke stravování:
Podávají se osobně v kanceláři ŠJ denně 6:15 – 14.00.
Strávník vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji vedoucí ŠJ. 

Odhlašování ze stravného:
Stravné se odhlašuje den předem do 12:00.
Možnosti odhlášení:
– osobně v kanceláři vedoucí ŠJ
– telefonicky – 548 530 235 (kl. 12) 
– na internetových stránkách www. strava.cz
Trvalé odhlášení z obědů se provádí pouze osobně v kanceláři ŠJ.

Placení stravného:
Zákonný zástupce žáka provádí úhradu hotově u vedoucí ŠJ od druhého do čtvrtého pracovního dne v daném měsíci nebo bezhotovostní platbou na účet školní jídelny.

Vyúčtování stravného na konci školního roku:
Je formou vyzvednutí zůstatku hotovosti v dohodnutém termínu nebo bezhotovostně
na účet strávníka. 


Jídelní lístek:
Je vyvěšen na dva týdny dopředu u vchodu do jídelny a na webových stránkách www.strava.cz


Dotazy, připomínky, náměty:
Dotazy, připomínky a náměty je třeba řešit ihned v kanceláři ŠJ přímo s vedoucí ŠJ, popřípadě telefonicky.


Školné MŠ: 200. Kč za měsíc