Mateřská škola

učitelky: 
Ivana Pavličíková, DiS.
Lenka Šťastná


PROVOZ MŠ6:00 – 16:00 hod.


Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí:
6:00  –  8:00 – scházení dětí, spontánní činnosti
8:00  –  8:30 – individuální a skupinové činnosti, pohybové aktivity
8:30 – 9:00 – hygiena, průběžná dopolední svačina
9:00  –  9:30 – pokračování individuálních a skupinových činností podle zájmu dětí, motivační činnost učitelkou
9:30  –  9:45 – osobní hygiena, příprava na pobyt venku 
9:45 – 11:30 –
pobyt venku 
11:30 – 12:20 – osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek 
12:20 –  14:10 – spánek, odpočinek, klidové aktivity dětí, které neodpočívají – individuální a skupinové činnosti
14:10 –  14:40 – průběžná odpolední svačina,  volné hry dle volby dětí, pokračování individuálních a skupinových činností