ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Je školou rodinného typu, která se nachází v blízkosti lesa a dvou hřišť. Má velmi dobré počítačové vybavení, školní družinu, novou tělocvičnu  a nabízí škálu zájmových  kroužků.

Základní škola je trojtřídní, kdy první ročník je samostatný a v dalších dvou třídách jsou spojené ročníky.

Škola vzdělává podle Školního vzdělávacího programu „ŠKOLA PRO ŽIVOT“.

Výuku poskytují stoprocentně kvalifikovaní pedagogové s individuálním přístupem k dětem a žákům.

Základní škola nabízí volná místa i pro žáky ze sousedních obcí, odkud je do Sobůlek dobrá dostupnost a pro děti jednoduché dojíždění.


SESTAVENÍ TŘÍD:
1. ročník:
třídní učitelka Mgr. Ivana Kopková
2. ročník:
třídní učitelka Mgr. Lucie Pluháčková
3. a 5. ročník: 
třídní učitelka  Mgr. Jana Martinková
4. ročník:
třídní učitelka Denisa Prosser, DiS.

přípravná třída: třídní učitelka Mgr. Soňa Hochmanová

Školní družina:  vychovatelka Iveta Valová, školní asistentka Erika Semmlerová


SZIF 

Naše škola se účastní evropského projektu „Ovoce do škol“  s finanční podporou Evrposké unie.

Naše škola poskytuje svým žákům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu
„Mléko pro evropské školy“.

Proč potřebují mléko zejména děti? – Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá zejména během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podán v dostatečném množství zejména dětem.