Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jana Martinková – výchovný poradce
Mgr. Martina Maradová – metodik prevence
Mgr. Soňa Hochmanová, DiS. – speciální pedagog


Charakteristika – Školní poradenské pracoviště 2023 – 2024

Minimální preventivní program 2023-2024

Plán práce školního metodika prevence 2023-2024

Plán práce výchovného poradce 2023-2024

Krizový plán školy_ MAPY (2023-2024)

Krizový plán školy_ MAPY

Příloha č. 1 PLPP

Příloha č. 2 – Informovaný souhlas

Příloha č. 3 IVP

Školní program proti šikanování 2023-2024